Илимий Китептер

Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Өмүров Бактыяр Жанышбекович

ниеттүү, дили таза, сыпайы, улууга урматтоо менен мамиле кылган адам экендиги Асанбекти сыйлап тургандыгынан, Кемелдин (Самыйдын машинасын айдоочу) шартылдаган ачык көңүлдүү, болгонун болгондой бир айткан, оюнда кири жок жигит экендиги адамдардын ишине сын көз менен карагандыгынан, ал эми жол инспектору Жайлообаевдин кекчил, кылдан кыйкым издеген, адамдык сапаты начар киши экендиги Асанбектин кызматтан