Илимий Китептер

Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Өмүров Бактыяр Жанышбекович

Чыгарманын ушундайча аякташы М.Элебаевдин “Бороондуу күнү” аңгемесинин финалы менен үндөшүп тургандыгы байкалат. М.Элебаевдин аталган аңгемесинде да Ата-энесинен айрылган жетимдин жер кезип, мекенине келе жатып кыштын кыраан чилдесинде жолдон жолуккан бир боз үйгө түнөп, таң ата жолго чыкканда мурунку күндөгү ызгаардуу бороондун басаңча тартып калышы, көк тиреген мунарга окшогон ак кардуу бийик жаңгелди бет алып жөнөшү – анын жаркын келечегин көздөй кадам таштагандыгы катары белгиленет. Мына ушул жагынан алганда, М.Элебаевдин да, К.Жусуповдун да каарманынын көп запкы жеген теңсиздик замандан куткарган жаңы теңчилик замандын келиши символикалуу берилген. Жазуучунун бул аңгемелеринен сырткары да бир топ алгылыктуу жазылган “Эски башкарма”, “Сары жалбырактар”, “Каралдым тоолор” аттуу аңгемелери баштан тааныш. Ал аңгемелеринде да жазуучу турмушубуздагы боло келген кадимки окуяларды, каармандардын жүрүм-турумдарын, мүнөздөрүн, турмуштук көз караштарын жөнөкөй тил менен, өзүнө таандык стили менен жагымдуу сүрөттөйт. Мисалы, “Эски башкармада” Асанбек башкармалыктан түшкөндөн кийинки бир нече сааттык окуя гана баяндалат. Мында Самый менен Асанбектин, Самыйдын айдоочусу үчөө райкомдун бюросунан бирге кетип, шаардын сыртындагы ресторанга барып тамактанышат. Алар тамактанып отурганда жол инспектору келип кошулат. Самыйдын ак